Aerifikace

Aerifikace trávníků - obecné informace

 

Aerifikace je údržbovou prací, kdy se mechanicky propichuje půda přibližně do hloubky 60 až 80 mm, s četností 300 až 500 otvorů na 1 m2 . Průměr otvoru je dán typem stroje a pohybuje se v rozmezí 10 až 15 mm. Aerifikace umožňuje pronikání vzduchu ke kořenům a tím i lepší prokořeňění. Urychluje rozklad organických zbytků v půdě, zlepšuje příjem živin a vsakování vody. Působí příznivě také na oteplování vrchní půdní vrstvy, což umožňuje travám hlubší zakořeňování a podporuje odnožování. Provádí se především u intenzivně využívaných trávníků, které jsou vystaveny sešlapování a doporučuje se provádět ji dvakrát ročně – na jaře a na konci léta.

Typy strojů na aerifikaci trávníků

Na aerifikaci se používají dva základní typy strojů

  • Tažené za traktorem
  • S vlasním pohonem

Jak již bylo řečeno výše, nástroje tažené za traktorem se potřebují otáčet mimo plochu, kterou upravují, proto používáme stroje s vlastním pohonem.

Náš aerifikátor

Náš aerifikátor jsme dlouho vybírali, až jsme na veletrhu v Německu vybrali a následně koupili jeden z nejdražších modelů na trhu.

Velkou výhodou je dle našeho mínění, že hroty jsou umístěny na klikové hřídeli a nedochází k narušení travního drnu.

aerifikátor

Samotnou Aerifikaci provádíme dvojím způsobem:

  1. plnými hroty
  2. dutými hroty

Plné hroty se používají na lehčích půdách a tam kde nám jde pouze o otevření půdního profilu.

S dutými hroty dochází k vyhození špuntů z půdy. Špunty můžeme nechat ležet na trávníku a zatahovací sítí narušit jejich strukturu. Na okrasných trávnících je však většinou shrabáváme. Ke shrabávání se používají speciální hrábě.

aerifikace - duté hroty


Diskuzní fórum - téma: Aerifikace

V průběhu času jsme vypracovali mnoho různých postupů aerifikace. Pokud se chcete s námi podělit o Vaše zkušenosti se samotnou aerifikací nebo reakcí trávníku na aerifikace, napište nám do naší diskuze na diskuzním fóru  - více zde (sloupec vpravo nahoře). Za Vaše názory děkujeme.

Aerifikace trávníku - naše zkušenosti

Jak jsme se dostali k aerifikaci trávníku

Jelikož jsme chtěli poskytovat komplexní služby ohledně trávníků hlavně u rodinných domů a požadavek na kvalitu trávníků se neustále zvyšuje, byli jsme nuceni koupit aerifikátor. Tento jsme dlouho vybírali. Zkoušeli jsme mnoho značek. Až jsme nakonec vybrali ten nejdražší.

Kvalita trávníků po aerifikaci

Přestože jde o aerifikátor s vlastním pohonem, vážící sice přes 100kg, ale výrazně menší než aerifikátory tažené za traktory. Výsledky máme dle našeho mínění dostačující. Staráme se o stále stejné plochy. Obvykle spojujeme aerifikaci s pískováním.

Kdy provádět aerifikaci

Dle našich zkušeností po hloubkové vertikutaci. Neosvědčil se nám příliš brzký termín. Jako nejdřívější termín doporučujeme po prvním jarním pokosu.


Ceník aerifikace trávníků naleznete v sekci Prodej a ceník