Soliterní kámen Moravská droba

Image does not exist anymore or an invalid image
Cena: 
2000 Kč
Jednotka: 
t

Váha kamene na obrázku cca 15 t. Celková cena cca 30 000 Kč.