Frekvence zalévání a množství závlahové vody

Závlahy trávníků – frekvence a množství vody

Při klíčení trávníku zaléváme častěji. Doporučuje zalévat, tak aby travní plocha zůstávala stále vlhká, ale nedošlo k přemokření. Nastavíme závlahu např. na 5x denně po 5 minutách.

Jak tráva vzchází závlahu ubíráme. Po prvním pokosu zaléváme nejčastěji 2x denně a to ráno a večer.

Když začne být trávník odolný a zlepší se jeho prokořenění dále ubereme frekvenci zalévání na jednou denně a přidáme čas závlahy.

Vzrostlý trávník zaléváme nejčastěji jednou za dva až tři dny s důkladným prolitím. Toto důkladné prolití nám zajístí, že se voda dostane do hloubky 10–15 cm a kořeny trav jsou nuceny k hlubokému prokořenění. Takovéto kořenění  zlepší kondici trávníku. Naopak každodenní zálivka napomáhá k mělkému kořenění a větší choulostivosti trávníku.

Trávník založený na jílu nebo v pískovém substrátu je třeba zalévat každý den.

Doporučené množství vody

Většina trávníků potřebuje během vegetační doby 500–900 mm srážek na m2. Písečné povrchy nebo velmi propustné potřebují či jižní svahy samozřejmě více.

Tomuto požadavku odpovídá týdenní závlahová dávka 25–40 litrů/m2. V regionu Jižní Moravy počítejte spíše s množstvím 40 litrů/m2. Jižní svahy potřebují i dvojnásobné množství.

Při frekvenci zalévání 3 x týdně (viz výše) potřebujeme jednorázové množství na jedno zalití cca 10–15 litrů/m2.

Pro zlepšení vsakovací schopnosti půdy volíme tzv. předstřik. To znamená půdu navlhčíme krátkým cyklem a následně dlouhým cyklem řádně zalejeme. Pokud tedy máme trávníkovou plochu 1000 m2 budeme potřebovat na jednu zálivku 1–1,5 m2 vody.

Závlahy výsadbových ploch – frekvence zalévání

Při položení kapkovací hadice s regulací tlaku a rozestupy kapačů 30–50 cm (vydatnost jednoho kapače bývá 2l/h). Nejčastěji zaléváme 2–3 x týdně po dobu 30 minut.