Hydroponie

Hydroponie

Hydroponie je pěstování  rostlin v roztocích. Hydroponii v současné době vytlačují zeolitové substráty, protože pěstování rostlin je velmi podobné.
V hydroponii se místo substrátu používá místo zeminy inertní materiály, to znamená že chemicky nereagují s roztokem. ¨

Nejčastěji se používá keramzit, hrubý písek bez jílů případně rašelina.

Rostlina v obalu

Obr.