Kácení, rizikové kácení

Provádíme jak kácení tak rizikové kácení. Způsob kácení vyhodnotíme dle konkrétní situace. Hlavním kritériem výběru je bezpečost práce a minimalizování škod v okolí káceného stromu.

Po objednání služby Vám navrhneme řešení s kalkulací ceny.
Objednávkový formulář na kácení...

1. Kácení stromů ze země

Pokud situce dovolí (dostatek místa v okolí stromu), jedná se o nejbezpečnější a nejlevnější způsob odstranění stromu.

kácení ze země
Obr. Kácení stromů ze země

2. Rizikové kácení lezeckou technikou

Tento způsob volíme při extrémě nepříznivých podmínkách kácení, případně ořezu stromu tzv. arboristika (odborná péče o dřeviny rostoucí mimo les)

Akce: Kácení v areálu bývalé Královopolské strojírny - kácení lezeckou technikou bylo nejrychlejší řešení.


Kriterium výběru techniky:
Jelikož po prudkém větru část stromu padla na dům, tak rychlost provedení, bezpečnost, cena.
Pozn: Při kácení jednoho z dvoustromů, ten bližší na fotce spadl sám.

kácení horolezeckou technikou
Obr. Kácení horolezeckou technikou v areálu Královopolské strojírny

práce v koruně stromu
Obr. Práce v koruně stromu - v kroužku pracovník s pilou

dořezávání kmene
Obr. Dořezávání kmene

kácen

Obr. V popředí zlomený strom

3. Rizikové kácení pomocí jeřábu

Pokud jsou přímo pod stromem budovy jsou dvě možnosti provedení.

  • Spouštět jednotlivé větve postupně lanem dolů a použít čistě horolezeckou techniku (viz. rizikové kácení lezeckou technikou)
  • Pokud je přístup po silnici a rameno jeřábu dosáhne, tak celé větve odstranit pomocí jeřábu a přemístit je mimo budovy.

Akce: Vojenská nemocnice Brno - kácení pomocí jeřábu bylo nejrychlejší řešení.
Kritérium výběru techniky: cena, zachování plechové haly bez poničení střechy

obhlíky místa

Obr. Obhlídka místa

odstranění větve jeřábem mimo prostor stavby
Obr. Odstranění větve jeřábem mimo prostor stavby

přivazování větví
Obr. Přivazování větví

4. Rizikové kácení pomocí zvedací plošiny

Tento způsob volíme, pokud je ke stromu možný příjezd a vedle stromu možnost zastavení plošiny.

Dle velikosti stromu a podmínkami pod stromem (tráva, budovy) volíme velikost plošiny, případně kombinaci s jeřábem, kterým odstraňujeme kmen či těžší větve.

Kácení pomocí plošiny

Obr. Kácení s pomocí plošiny - bezpečný příjezd po silnici až ke stromu. Pod stromem se nacházeli budovy.

Kácení pomocí plošiny

Obr. Kácení s pomocí plošiny - plošina pro dva pracovníky

kácení u firmy BPB
Obr. Kácení pomocí plošiny u firmy BPB - plošina pro jednoho pracovníka. Pod stromem byla tráva a větve bylo možno nechat padat volně dolů