Karolína

Drezura Z1 DDM Vyškov červen 2011
Drezura Panská lícha červen 2011
Licence Moravany březen 2011
Trénink hala Panská lícha leden 2011