Komponenty závlahy

řídící jednotka řídící závlahová jednotka
postřikovače rotační rotační postřikovač
rozprašovací rozprašovací postřikovač
rotační postřikovač
úderové úderový rozprašovač
podzemní kapkovací hadice pro zalévání travních ploch [foto chybí]
trubní vedení, tvarovky závlahové potrubní sítě
sekční elektromagnetické ventily, elektrorozvody sekční elektromagnetické ventily, elektrorozvody
podzemní ventilové šachtice podzemní ventilová šachtice
čidlo vlhkosti [foto chybí]
čerpadlo ponorné [foto chybí]
stacionární čerpadlo
komponenty pro výsadbové plochy a truhlíky kapkovací hadice [foto chybí]
komponenty pro zalévání truhlíků [foto chybí]

Závlaha v produkčním skleníku

Obr. Závlaha ve skleníku - páteřní rozvod, na páteřním rozvodu jsou zavěšeny kapače k jednotlivým rostlinám