Kotvení stromů za zemní bal

Kotvení stromů

Stromy můžeme kotvit klasickým způsobem - kůly nebo podzemním kotvícím systémem.

Kotvení stromů za zemní bal

Zde jsme Vám přinesly názornou ukázku kotvení stromů za zemní bal. Tato technologie se používá pro kotvení větších stromů.

kotvení stromů

Obr. Detail kotvení balu podzemní kotvou

kotvení stromů

Obr. Kotvení v ozeleňovaném pásu na parkovišti

Kůly nenarušují celkový dojem z osázené plochy. Taktéž nemusíme hlídat zařezávání úvazků do kmenu nebo poškození kůlů.

kotvení stromů

Obr. Celkový pohled na ukotvené stromy po výsadbě.