Pokládka závlahového systému

Automatická závlaha sa skládá z pod zemou ukrytého potrubia v hĺbke 25 až 30 cm (u športových a verejných plôch 40 cm) a výsuvných postrekovačov, ktoré sú skryté pod úrovňou terénu. Po otvorení prívodu vody elektromagnetickými ventilmi sa postrekovače vysunú nad terén a po skončení závlahy sa opäť zasunú do podzemných puzdier. Nič nebrání sekaniu trávy ani užívaniu záhrady. Naprogramovaná riadiaca jednotka sa o celý režim závlahy postará za Vás a pre prípad dažďa je v pohotovosti zrážkový senzor.

závlahový systém