Sázení rostlin

Sázení kosterních rostlin
Je možné pořadí i vyměnit. Nejprve vysázet kosterní rostliny a následně položit mulčovací foliie.

mulčovací fólie

Sázení ostatních rostlin

sázení rostlin

Vysázíme trvalky, traviny, keře