Materská škola Horní, Brno

Realizácia materskej školy v roku 2015.

Výsev trávnika do plastových tvárnic pod hracie prvky z dôvodu odolnosti voči ušlapaniu.

Ozelenenie tlačovej konferencie Yves Rocher - Vrtbovská zahrada Praha

V júni sme vykonali ozelenenie tlačovej konferencie Yves Rocher, ktorá sa konala vo Vrtbovskej záhrade v Prahe. 

Ozelenění dřevěnými truhlíky tiskové konference

Ozelenenie sa nieslo v duchu prírodných produktov. 

Dokončenie sadových úprav - Statok Samsara

Cez prázdniny sme dokončili sadové úpravy v areáli Statku Samsara.
Sadové úpravy Statek Samsara

Obr. Pohľad pri príjazde ku statku Samsara


Pohled při příchodu ke Statku Samsara

Syndicate content