Aerifikácia

Aerifikácia trávnikov - obecné informácie

Aerifikácia je údržbová praca, kedy sa mechanicky prepichuje pôda přibližne do hĺbky 60 až 80 mm, s početnosťou 300 až 500 otvorov na 1 m2 . Priemer otvoru je dáný typom stroja a pohybuje sa v rozmezí 10 až 15 mm. Aerifikácia umožňuje prenikanie vzduchu ku koreňom a tým aj lepšie prekorenenie. Urýchluje rozklad organických zbytkov v pôde, zlepšuje príjem živín a vsakovanie vody. Pôsobí priaznivo tiež na oteplovanie vrchnej pôdnej vrstvy, čo umožňuje trávam hlbšie zakoreňovanie. Vykonáva sa predovšetkým na intenzívne využívaných trávnikoch, ktoré sú vystavené zošlapovaniu a doporučuje se dvakrát ročne – na jar a na konci leta.

Typy strojov na aerifikáciu trávnikov

Na aerifikáciu sa používaju dva základné typy strojov 

  • Ťahané za traktorom
  • S vlasným pohonom

Ako už bolo povedané vyššie, nástroje ťahané za traktorom sa potrebujú otáčať mimo plochu, ktorú upravujú, preto používame stroje s vlastným pohonom.

Náš aerifikátor

Náš aerifikátor sme dlho vyberali, až sme na veľtrhu v Nemecku vybrali a následne kúpili jeden z najdrahších modelov na trhu.

Veľkou výhodou je podľa našeho mienenia, že hroty sú umiestnené na kľukovom hriadeli a nedochádza tak k narušeniu trávneho drnu.

aerifikátor

Samotnú Aerifikáciu vykonávame dvojakým spôsobom:

  1. plnými hrotmi
  2. dutými hrotmi

Plné hroty sa používajú na ľahších pôdach a tam, kde nám ide len o otvorenie pôdneho profilu.

S dutými hrotmi dochádza k vyhodeniu špuntov z pôdy. Špunty môžeme nechať ležať na trávniku a zaťahovacou sieťou narušit ich štruktúru. Na okrasných trávnikoch ich však väčšinou zhrabávame. Na zhrabávanie sa používajú špeciálne hrable.

aerifikace - duté hroty


Diskusé fórum - téma: Aerifikácia

V priebehu času sme vypracovali mnoho rôznych postupov aerifikácie. Ak se chcete s nami podelť o Vaše skúsenosti so samotnou aerifikáciou alebo reakciou trávniku na aerifikáciu, napíšte nám do našej diskusie na diskusnom fóre  - viac tu (stĺpec vpravo hore). Za Vaše názory ďakujeme.

Aerifikácia trávniku - naše skúsenosti

Ako sme sa dostali k aerifikácii trávniku

Nakoľko sme chceli poskytovať komplexné služby ohľadne trávnikov hlavne okolo rodinných domov a požiadavky na kvalitu trávnikov sa neustále zvyšujú, boli sme nútení kúpiť aerifikátor. Tento sme dlho vyberali. Skúšali sme mnoho značiek, až sme nakoniec vybrali ten najdražší.

Kvalita trávnikov po aerifikácii

Hoci ide o aerifikátor s vlastným pohonom, vážiaci síce viac ako 100kg,  je výrazne menší než aerifikátory ťahané za traktormi. Výsledky máme podľa našeho názoru dostačujúce. Staráme sa o stále rovnaké plochy. Obvykle spojujeme aerifikáciu s pieskovaním.

Kedy vykonávať aerifikáciu

Podľa našich skúseností je to po hĺbkovej vertikutácii. Neosvedčil sa nám príliš skorý termín. Ako najskorší termín doporučujeme po prvom jarnom pokose.


Cenník aerifikácie trávnikov nájdete v sekcii Predaj a cenník