Frézovanie pňov

Frézovanie, odstránenie pňov

Frézovanie (odstránenie) pňov vykonávame buď
za pomoci frézy, ktorá je schopná peň zahĺbiť zhruba 20cm pod zem alebo ho v prípade menších pňov úplne odstrániť. Frézovanie pňov umožňuje odstránenie pňov bez nutnosti ich vykopania, a to jednoducho a rýchlo.

frézování pařezu

Obr. Frézovanie pňov v MŠ Rozárka Brno

Cenník frézovania pňov nájdete v sekcii "Predaj a cenník".
V prípade vyťaženia frézy na celý deň - výrazná zľava.

V Brne a okolí vykonávame aj frézovanie jednotlivých pňov.

Niektoré miesta niesú pre parezovú frézu alebo inú mechanizáciu dostupné. Pokiaľ na takom mieste chcete založit jazierko, budete musieť vziať lopatu do ruky...

ruční výkop pařezu