Kácanie, rizikové kácanie

Vykonávame ako kácanie tak rizikové kácanie. Spôsob kácania vyhodnotíme podľa konkrétnej situácie. Hlavným kritériom výberu je bezpečnosť práce a minimalizovanie škôd v okolí kácaného stromu.

Po objednaní služby Vám navrhneme riešenie s kalkuláciou ceny.
Objednávkový formulár na kácanie...

1. Kácanie stromov zo zeme

Pokiaľ situácia dovolí (dostatok miesta v okolí stromu), jedná sa o najbezpečnejší a najlacnejší spôsob odstránenia stromu.

kácení ze země
Obr. Kácanie stromov zo zeme

2. Rizikové kácanie lezeckou technikou

Tento spôsob volíme pri extrémne nepriaznivých podmienkach kácania, prípadne orezu stromu - tzv. arboristika (odborná starostlivosť o dreviny rastúce mimo les)

Akcia: Kácanie v areále bývalej Královopolskej strojárne - kácanie lezeckou technikou bolo nejrýchlejšie riešenie.


Kritérium výberu techniky:
Pretože po prudkom vetre časť stromu spadla na dom, tak rýchlosť prevedenie, bezpečnosť, cena.
Pozn: Pri kácaní jedného z dvojstromov, ten bližší na fotke spadol sám.

kácení horolezeckou technikou
Obr. Kácanie v areále bývalej Královopolskej strojárne 

 

práce v koruně stromu
Obr. Práca v korune stromu - v krúžku pracovník s pílou

 

dořezávání kmene
Obr. Dorezávanie kmeňa

 

kácen

Obr. V popredí zlomený strom

3. Rizikové kácanie pomocou žeriavu

Pokiaľ sú priamo pod stromom budovy sú dve možnosti prevedenia.

  • Spoúšťať jednotlivé vetvy postupne lanom dolu a použíť čisto horolezeckú techniku (viď. rizikové kácanie lezeckou technikou)
  • Pokiaľ je prístup po ceste a rameno žeriavu dosiahne, tak celé vetvy odstrániť pomocou žeriavu a premiestiť ich mimo budovy.

Akcia: Vojenská nemocnica Brno - kácanie pomocou žeriavu bolo najrýchlejšie riešenie.
Kritérium výberu techniky: cena, zachovanie plechovej haly bez poničenia strechy

obhlíky místa

Obr. Obhliadka miesta

 

odstranění větve jeřábem mimo prostor stavby
Obr. Odstránenie vetvy žeriavom mimo priestor stavby

 

přivazování větví
Obr. Privezovanie vetví

4. Rizikové kácanie pomocou zdvíhacej plošiny

Tento spôsob volíme, pokiaľ je ku stromu možný príjazd a vedľa stromu možnosť zastavenia plošiny.

Podľa veľkosti stromu a podmienok pod stromom (tráva, budovy) volíme veľkosť plošiny, prípadne kombináciu so žeriavom, ktorým odstraňujeme kmeň či tažšie vetvy.

Kácení pomocí plošiny

Obr. Kácanie s pomocou plošiny - bezpečný príjazd po ceste až ku stromu. Pod stromom sa nachádzali budovy.

 

Kácení pomocí plošiny

Obr. Kácanie s pomocou plošiny - plošina pre dvoch pracovníkov

 

kácení u firmy BPB
Obr. Kácanie pomocou plošiny u firmy BPB - plošina pre jedného pracovníka. Pod stromom bola tráva a vetvy bolo možné nechať padať volne dolu