Kotvenie stromov

Kotvenie stromov

Stromy môžeme kotviť klasickým spôsobom - kôlmi alebo podzemným kotviacim systémom.

Kotvenie stromov za zemný bal

Tu sme Vám priniesli názornú ukážku kotvenia stromov za zemný bal. Táto technológia sa používa pre kotvenie väčších stromov.

kotvení stromů

Obr. Detail kotvenia balu podzemnou kotvou

kotvení stromů

Obr. Kotvenie v ozeleňovanom páse na parkovisku

Kôly nenarušujú celkový dojem z osadenej plochy.

kotvení stromů

Obr. Celkový pohľad na ukotvené stromy po výsadbe.