Naše služby

Snažíme sa poskytovať čo najkomplexnejšie služby v odbore záhradníctva. Realizácie sme schopní v celej Českej a Slovenskej republike. Uprednostňujeme však práce v regióne Brno a okolie a Bratislava a okolie.

Snažíme se neustále modernizovať naše strojné zariadenia, čo nám umožňuje udržať si vysokú kvalitu spolu s vysokou produktivitou práce.

Kompletné Naše služby nájdete v ľavej časti menu. Po kliknutí na príslušnú kapitolu by sa Vám mali otvoriť informácie k jednotlivým položkám. Ak se tak nedeje, nie je táto položka ešte spracovaná.

Projekcia záhrad 

 • Štúdia návrhu záhrady
  Vykonávací projekt záhrady
 • Osadzovací plán

 Realizácia záhrad 

 • Navezenie ornice, zemné práce
  Zakladanie trávnikov výsevom
 • Pokladanie trávnych kobercov
 • Realizácia výsadbových plôch

    Postup pri zakladaní záhrady

 Údržba záhrad

  Údržba výsadbových plôch

 • Strihanie kríkov
  Strihanie a tvarovanie živých plotov
 • Strihanie ovocných a okrasných stromov
 • Pletie
  Hnojenie výsadbových plôch
 • Zarezávanie okrajov výsadieb

 Údržba trávnikov

 • Kosenie
  Prevzdušňovanie, 
 • Aerifikácia
 • Vertikutácia
 • Pieskovanie
 • Hnojenie trávnikov
 • Chemické ošetrenie trávnikov
 • Zarezávanie okrajov trávniku

 Ostatné záhradné práce

 • Kácanie, Rizikové kácanie
  Štiepkovanie vetví
 • Frézovanie pňov
 • Presadzovanie vzrastlých kríkov, stromov
 • Ozelenenie terás
 • Interiérová zeleň
 • Vianočná výzdoba, adventné vence
 • Jednorázová výzdoba
 • Osadenie truhlíkov letničkami

 Závlahové systémy

 • Závlahy rodinných domov a komerčnýh objektov
 • Závlahy futbalových ihrísk
  Zdroj vody
 • Komponenty závlahy
 • Zásady a postup návrhu
 • Servisné služby

 Záhradné stavby

 • Pergoly, altány
  Oplotenie
 • Pieskoviská
 • Drevené hracie prvky
 • Okrasné, kúpacie jazierka

 Záhradné materiály

 • Kameň
  Mulčovacia kôra
 • Keramika
 • Drevené truhlíky