Ostatné záhradné práce

Podrobnosti k "Ostatným záhradným prácam" nájdete v ľavej časti menu.

Medzi ostatné záhradné práce patria:

  •         Kácanie, rizikové kácanie
  • Štiepkovanie vetví
  • Frézovanie pňov
  • Presadzovanie vzrastlých kríkov a stromov
  • Ozelenenie terás
  • Interiérová zeleň
  • Vianočná výzdoba, adventné vence na zakázku
  • Jednorázová výzdoba
  • Osadenie truhlíkov letničkami