Realizačný projekt záhrady

Realizačný projekt Vám umožní presne špecifikovať množstvo a druh materiálu, prípadne odhadnúť cenu celej záhrady.

Realizačný projekt obvykle obsahuje:

  • výmery plôch - napr. trávniku, výsadieb, komunikácií atd.
  • náhľad kosouhlého premietania, pohľad v axonometrii, prípadne kresbu podľa fotky
  • osadzovací plán

 

výkres výkazu výměr

Obr. Výkres výmer nespevnených plôch

výkres kosoúhlého promítání,

 

 

Obr. Náhľad kosouhlého premietania, pohľad v axonometrii

osazovací plán

Obr. Osadzovací plán

Ďalej môže obsahovať: 

  • rôzné rezy, či skladby materiálu
  • výkres asanovaných drevín 
  • výkaz výmer

 

Obvyklý postup pri realizácii projektu záhrady:

  • Po schválení štúdie a dohodnutí sa na štýle záhrady Vám bude spracovaný realizačný projekt. 
  • Tento projekt môže byť napríklad súčasťou stavebného konania.
  • Podrobnosti realizačného projektu sa dajú individuálne dohodnúť.

 prováděcí projekt zahrady