Štiepkovanie vetví

Všeobecné informácie o štiepkovaní vetví

Štiepkovanie - jedná sa o ekologickú likvidáciu odpadu. Štiepka sa dá použiť namiesto mulčovacej kôry pod kríky a stromy. Zabraňuje prerastaniu burín a zároveň dochádza k postupnému skompostovaniu štiepky.

mulčování keřů štěpkou
Obr. Mulčovanie kríkov štiepkou

Naše používané štiepkovače

Štiepkovanie s možnosťou príjazdu na pozemok

Na väčšie akcie  používame štiepkovač Vermeer BC 600. Dokáže zoštiepkovať vetvy o priemere cca 15cm.

štěpkovač Vermeer 600
Obr. Štiepkovanie, Materská školka Herčíkova, Brno

štěpkovač Vermeer 600 XL

Obr. Štěiekovaie po kácaní - akcie: Vojenská nemocnica Brno

Štiepkovanie v ťažšie prístupných miestach za rodinnými domami

K rodinným domom sa hodí malý a výkonný štiepkovač od firmy Eliet. Je ľahko manipulovatelný a prejde i cez bránku. Dokáže zoštiepkovať vetvy do priemeru 5 - 7,5 cm. Záleží na ich rozvetvení.

štěpkovač Eliet

Obr. Ľahko manipulovatelný štiepkovač Eliet Major

Štěpkování větví štěpokovačem Eliet Major

Obr. Štiepkovač pri práci

Odvoz a uloženie štiepky

Zaisťujeme tiež odvoz štiepky. Hlavná výhoda proti odvozu celých vetví je výrazné zmenšenie objemu a teda zlacnenie dopravy.

ve velku je štěpka ze tří vzrostlých stromů

Obr. Vo vleku je štiepka z troch vzrastlých stromov

    Návšteva na prezentácii štiepkovania a štiepkovačov

Zaujala nás prezentácia pásového štiepkovača

Nabírání větví do štěpkovače

Obr. Strom najprve pokácate, tie naozaj veľké odvetvíte. Kmene si ponecháte. Menšie môžete štiepkovať aj celé

Štěpkování s přímou nakládkou na kamion

Obr. Zo štiepkovača ide štiepka priamo na kamión, ktorý ju odváža k ďalšiemu spracovaniu