Štúdia návrhu záhrady

Kvalitný návrh je základom každej dobrej záhrady. Mnoho záhrad sa dá zvytvoriť bez realizačného projektu, avšak bez kvalitného návrhu nastáva často veľké rozčarovanie z celkového výsledku.

Obvyklý postup pri realizácii návrhu záhrady:

  • Ideálne do Vašich podkladov - katastrálnej mapy, pôdorysu pozemku so zakreslenými stavbami - vykonáme domeranie záhrady plošné, prípadne výškové.
  • Budeme od Vás žiadať informácie o spôsobe, ktorým budete záhradu využívať a aké na to budete chcieť funkčné plochy. 
  • Funkčnými plochami sa myslí posedenie, domček na náradie, bazén, ihrisko pre deti, zeleninová záhradka...

nákres zahrady