Terénne úpravy

  • príprava podložia
  • tvarovanie podložia
  • modelácia podložia

Pokiaľ chceme pekný vzhľad záhrady nielen po založení, ale aj v následujúcich rokoch, musíme venovať pozornost už príprave podložia.

terénní úpravy

Vzhľadom k tomu, že zemina býva po stavbe ujazdená ťažkou technikou alebo kontaminovaná rôznymi zbytkami (betón, oleje z bagrov apod.), je treba nejakým spôsobom toto odstrániť.

Máme niekoľko možností:

  • hlbokú orbu ( kam sa dostanete s veľkým traktorom)
  • malým bagríkom celú plochu prekypriť
  • podložie naspádovať tak, aby na ňom nezostávala voda stáť a odtekala

plánek

S poslednou variantou sme mali najlepšie skúsenosti, a preto sme si presne na tieto práce kúpili špeciálny stroj Dingo. Na väčšie plochy používáme stroj UDS.

Dingo Tatra UDS

Rozhodne sa vyvarujte zbytočnému používaniu rôznych bagrov alebo strojov kategórie UNC. Tieto stroje podložie jedine ešte viac zhutnia.

UNC