Údržba výsadbových plôch

Jarná údržba záhrad, strih stromov a kríkov

Na jar vykonávame generálnu údržbu záhrady. Ostrihanie travín a ostatnatých kerov a stromov, ktoré sa strihajú na jar. Zastrihneme Váš trávnik, prípadne pokiaľ je čas, vykonáme údržbu Vašeho trávniku.

Údržba zahrady

Obr. Záhrada pred údržbou

Zahrada po údržbě

Obr. Záhrada po údržbe

Zahrada před údržbou

Obr. Záhrada pred údržbou

Zahrada po jarní údržbě

Obr. Záhrada po údržbe

Trávník po vertikutaci

Obr. Trávnik po vertikutácii, z trávniku sú odstránené odumreté časti tráv.