Záhradné jazierka

Záhradné jazierka Brno

Záhradné jazierka môžeme rozdeliť na

  • okrasné
  • kúpacie (často označované ako kúpacie biotopy)
  • prírodné biotopy (vytvorené bez zásahu ľudskej ruky alebo pri pretváraní krajiny)

Viac informácií o jednotlivých tipoch a stavbe záhradného jazierka nájdete v ľavej časti menu.

hry dětí u zahradního jezírka