Stavba zahradního jezírka

Průvodce stavbou zahradního jezírka

Zahradní jezírko může být zajímavou alternativou bazénu.

Nejprve si ale dobře rozmyslete umístění, velikost i tvar. Lokalitu navíc nevolte příliš ve stínu ani na slunci, jezírko by mělo být osluněno alespoň pět hodin denně

hry dětí u zahradního jezírka

Obr. Zahradní jezírko přinese radost nejen dospělým

Při rozhodování o tvaru vodní plochy, velikosti a hloubce jezírka samozřejmě hrají podstatnou roli i velikost a tvar pozemku. 

Vyhloubíme jámu pro jezírko podle předem připraveného plánu. Výkop zahradního jezírka

Obr. Během bagrování už se rýsují všechny naplánované zóny jezírka: hluboká voda, mělká voda i mokřad.

Uspořádání břehů přitom musí být stupňovité, s úhlem klesání 45 stupňů. Různá hloubka jezírka má své opodstatnění. Některé vodní rostliny rostou v mokřadech hlubokých 15 centimetrů, jiné v mělké vodě do 50 centimetrů. Hluboká voda, kterou tvoří vlastní koupací zóna, se stane domovem pro pár rybek.

Zapískování dna jezírka

Obr. Zapískování dna jezírka před pokládkou geotextilie a následně folie

Po terasovité úpravě stěn, zapískování podloží přichází na řadu  vyhloubenou jámu  pokrýt geotextilií. Ta zabrání prorůstání kořenů a protržení vlastní speciální jezírkové fólie například ostrými kameny.

Pokrytí dna jezírka geotextilií

Obr. Položení geotextilie do jezírka

Speciální fólie o tloušťce jednoho až dvou milimetrů, která musí pokrývat dno i stěny jezírka, se pokládá na geotextilii. Tato fólie se dá krásně tvarovat podle dna a stěn jezírka.

Pokrytí dna jezírka koučukovou folií

Obr. Fólií se musí pečlivě pokrýt celá plocha dna jezírka, včetně břehů.

Pokládá se v pásech, jednotlivé pásy se k sobě svařují horkým vzduchem nebo lepí. Dle druhu folie.

My dáváme přednost kaučukové folii, před PVC folií. Je sice nepatrně dražší, zato dle našeho mínění kvalitnější.

Položení krycí geotextilie

Obr. V případě ostrých kamenů v jezírku se folie přikryje ještě jednou vrstvou geotextilie. Okraje folie zatížíme kameny a můžeme napouštět vodu.

Napustíme vodu, upravíme břehy, jezírko i břehy osázíme vodními a bahenními rostlinami.

Napuštěné jezírko

Obr. Napuštěné jezírko

Cirkulaci vody obstará sací čerpadlo, o okysličení vody se postará uměle vytvořený vodopád. Ten zároveň dotváří i zvukovou kulisu a vizuální požitek. Vodu může čistit mechanická čistička, ve které v podstatě zčeřená voda proteče zhruba deset centimetrů silným filtrem o rozměrech 1 x 1 metr. Speciální hmota filtru zachytí nečistoty a zpět do jezírka poteče už čistá voda.

Ryby v jezírku odstraní larvy komárů a dalšího hmyzu. 

Zahradní jezírko

 Praktické rady pro stavbu jezírka:

  • Jezírko můžete začít budovat kdykoliv (kromě mrazu), nejlépe však za teplého počasí.
  • Nejprve si dobře rozmyslete umístění, velikost i tvar jezírka.
  • Lokalitu nevolte příliš ve stínu ani na slunci, jezírko by ale mělo být osluněno alespoň pět hodin denně. -
  • V blízkosti jezírka se vyvarujte listnatých stromů, komplikují údržbu jezírka.
  • Zvažte účel: koupací jezírko má jiné zákonitosti než jezírko čistě okrasné.
  • Pamatujte, že uměle vytvořený vodopád přinese stojaté vodě potřebný kyslík.
  • Jezírko můžete napustit nejen vodou z vrtu, ale i pitnou z vodovodního řadu.
  • Pro dno a stěny jezírka je ideální použití fólie, nejlépe kaučukové. Vybetonované jezírko může v mrazu popraskat a plastový výlisek (prefabrikovaná forma) také není ideální volbou.

Zahradní jezírko-Obr. Máte-li malé děti, zvažte i rizika existence vodní plochy v zahradě.