Štěpkování větví

Obecné informace o štěpkování větví

Štěpkování - jedná se o ekologickou likvidaci odpadů. Štěpka se dá použít místo mulčovací kůry pod keře a stromy. Zabrańuje prorůstání plevelů a zároveň dochází k postupnému zkompostování štěpky.

mulčování keřů štěpkou
Obr. Mulčování keřů štěpkou

Naše používané štěpkovače

Štěpkování s možností příjezdu na pozemek

Na větší akce  používáme štěpkovač Vermeer BC 600. Dokáže seštěpkovat větve do průměru cca 15cm.

štěpkovač Vermeer 600
Obr. Štěpkování po průklestu Mateřská školka Herčíkova, Brno

štěpkovač Vermeer 600 XL

Obr. Štěpkování po kácení - akce: Vojenská nemocnice Brno

Štěpkování v hůře přístupných místech za rodinnými domy

K rodinným domům se hodí malý a výkonný štěpkovač od firmy Eliet. Je lehce manipulovatelný a projde i brankou. Dokáže seštěpkovat větve do 5 - 7,5cm. Záleží na jejich rozvětvení.

štěpkovač Eliet

Obr. Lehce manipulovatelný štěpkovač Eliet Major

Štěpkování větví štěpokovačem Eliet Major

Obr. Štěpkovač při práci

Odvoz a uložení štěpky

Zajišťujeme také odvoz štěpky. Hlavní výhoda proti odvozu celých větví je výrazné zmenšení objemu a tudíž zlevnění dopravy.

ve velku je štěpka ze tří vzrostlých stromů

Obr. Ve vleku je štěpka ze tří vzrostlých stromů

    Návštěva na prezentaci štěpkování a štěpkovačů

Zaujala nás prezentace pásového štěpkovače

Nabírání větví do štěpkovače

Obr. Strom nejdříve pokácíte, ty opravdu velké odvětvíte. Kmeny si ponecháte. Menší můžete štěpkovat celé

Štěpkování s přímou nakládkou na kamion

Obr. Ze štěpkovače je štěpka přímo na kamion, který ji odváží k dalšímu zpracování