Strešní zahrady

Strešné záhrady môžu byť extenzívne a intenzívne.

Extenzivna strešná záhrada-

menšia údržba, žiadna závlaha, nízke vrstvy substrátu 2-5cm, pri tvorbe sa nepoužívaju stromy, kry obmedzene, kde sú intenzívne zrážky 800mm, používajú sa byliny, ktoré majú rozložitý koreňoví systém, trvalky južných oreofytov a xerofytné trvalky musia byť mrazuvzdorné, dlhoveké, suchovzdorné a tolerantné voči slnečnému žiareniu, z hluznatých a cibuľnatých rastlín napr. Iris pumila, Tulipa gregii, Alium schoenoprasum.

1. machové hrúbka substrátu 20mm

2. rozchodníkovo-machové 20-50mm

3. rozchodníkové 50-100mm

4. trávnaté 100-150mm

Intenzívna strešná záhrada -

pri tvorbe sa uplatnia trvalky, trávy, kríky a aj stromy, zaujímavá môže byť aj bylinková záhrada, taktiež sa tu používajú druhy, ktoré znesú priame a celodenné slnko, dôležité je použiť kvalitný substrát špecializovaný na strešné záhrady, pri návrhu treba rátať aj so zavlažovacím systémom.