Terénní úpravy

  • příprava podloží
  • tvarování podloží
  • modelace podloží

Pokud budeme chtít pěkný vzhled zahrady nejen po založení, ale i v následujících letech, musíme věnovat pozornost již přípravě podloží.

terénní úpravy

Vzhledem k faktu, že zemina bývá po stavbě uježděná těžkou technikou, kontaminovaná různými zbytky (beton, oleje z bagrů apod.) je třeba nějakým způsobem toto odstranit.

Máme několik možností:

  • hlubokou orbu ( kam se dostanete s velkým traktorem)
  • malým bagříkem celou plochu nakypřit (kdo by zaplatil)
  • podloží naspádovat, tak aby na něm nezůstávala voda stát a odtékala

plánek

S poslední variantou jsme měli nejlepší zkušenosti a proto jsme si přesně na tyto práce koupili speciální stroj Dingo. Na větší plochy používáme stroj UDS.

Dingo Tatra UDS

Rozhodněte se vyvarujte používání různých bagrů nebo strojů kategorie UNC. Tyto stroje podloží pouze dále zhutní.

UNC