Zahrada Brno

Zahrada Brno - názorný postup realizace

 V těchto místech pro Vás připravujeme ukázkovou realizaci zahrady od projektu, přes realizaci a následnou údržbu. Rádi bychom Vám prezentovali dle našeho názoru správný postup založení zahrady v Brně a okolí.

Zahrada  Brno

Obr.

Zahrada Brno - (názorný postup realizace - tato stránka je neustále doplňována a upravována, dle přicházející kritiky)

Pokud se jedná o složitější zahradu ať již rozlohou nebo tvary je vhodné mít prokonzultováno minimálně ve studii, jak bude zahrada vypadat.

Bohužel, tak jako i v jiných oblastech Vám architekt pomůže se s návrhem a sleděním jednotlivých prvků. Ovšem, to jak budete zahradu využívat musíte vědět Vy sami. S výběrem zahradního architekta v Brně Vám můžeme pomoci.

Už víme jak, tak můžeme začít zahradu v Brně vytvářet.

Názorný postup realizace zahrady Brno v 10-ti názorných krocích.

1. Provedeme hrubé teréní modelace. Navezeme ornici, kterou zatím necháme v hromadách, abychom ji nezničili při drobných stavebních pracech.
2. Zrealizujeme tzv. funkční plochy. Provedeme různé stavební objekty v zahradě. Zrealizujeme terasy, chodníky. Necháme pod nimi průchodky pro závlahový systém. Průchodky též dovedeme do zahradního domečku, kde umístníme následně řídící jednotku závlahového systému.
3. Domodelujeme podorniční vrstvu.
4. Položíme závlahový systém
5. Rozvezeme ornici. 
6. Namodelujeme výsadbové plochy.
7. Položíme mulčovací a protiplevelné fólie
8. Vysázíme kosterní rostliny - stromy, velké keře. Následně vysázíme trvalky a drobnější výsadbu.
9. Založíme travní plochy
10. Jako poslední uspořádáme velkou párty pro všechny známé, kteří nám zahradu pomluví.

Podrobnosti k jednotlivým krokům:

 Ad0) Studie, návrh, projekt - podklad pro zahradu Brno

plánek

 ad1.) Hrubé terénní modelace na Zahradě Brno 

  • příprava podloží
  • tvarování podloží
  • modelace podloží

Pokud budeme chtít pěkný vzhled zahrady nejen po založení, ale i v následujících letech, musíme věnovat pozornost již přípravě podloží.

Zahrada Brno, terénní úpravy

Vzhledem k faktu, že zemina bývá po stavbě uježděná těžkou technikou, kontaminovaná různými zbytky (beton, oleje z bagrů apod.) je třeba nějakým způsobem toto odstranit.

Máme několik možností:

  • hlubokou orbu ( kam se dostanete s velkým traktorem)
  • malým bagříkem celou plochu nakypřit (kdo by zaplatil)
  • podloží naspádovat, tak aby na něm nezůstávala voda stát a odtékala

 

S poslední variantou jsme měli nejlepší zkušenosti a proto jsme si přesně na tyto práce koupili speciální stroj Dingo. Na větší plochy používáme stroj UDS.

Dingo Tatra UDS

Rozhodněte se vyvarujte používání různých bagrů nebo strojů kategorie UNC. Tyto stroje podloží pouze dále zhutní.

UNC

Ad2) Zrealizujeme funkční plochy na Zahradě Brno

Chodníky

I vhodně zvolený chodník před domem může mít vliv na celkový dojem, který vytváří vaše moderní zahrada. Není chodník jako chodník a proto je dobré vědět alespoň několik základních informací o správném výběru materiálu pro jeho stavbu.

 

Terasy

Terasy jsou ozdobou každého rodinného domku, chaty či restaurace. Terasa je místem, které lidi přitahuje, poskytuje jim pohodlí jako domov a prostor jako volná příroda. Je li kuchyň pro dům srdcem, pak jsou terasy duší. Její atmosféru vytváří zejména kvalitní materiál. Plastové židličky a studené dlaždice jen těžko vytvoří hřejivý pocit. Proto jsou nejvíce oblíbené terasy dřevěné.

terasa

Ad4) Závlahový systém na Zahradě Brno

Položíme kostru závlahového systému.
Postup realizace závlahového systému viz Závlahové systémy v levém sloupci menu.

Ad5) Rozprostřeme ornici na Zahradě Brno

Aby vaše zahrada vypadala přirozeně a jako z pohádky, musí se provést modelace terénu. Po jeho namodelování se zaveze ornicí.

U větších ploch používáme opět stroj Dingo. Na opravdu velkých plochách UDS.

Dingo Tatra UDS

Ornici zvolíme dle toho, jakého výsledku chceme na zahradě dostáhnout. Na trávník je potřeba lehká zem, většinou si ji mícháme sami. Z ornice a písku. Pozor na kvalitě písku také záleží. Vlastnosti jsem schopni podpořit použitím prostředků např pro vázání vody v půdě atp. Na vřesovištní rostliny buď mícháme substráty z rašeliny nebo je přímo kupujeme.

 

Ad6) Modelace výsadbových ploch na Zahradě

Brno

Namodelujeme tvar a snížíme okraje výsadbových ploch o 2-5 cm pod okraj trávníku, dle charakteru rostlin.

Toto zaříznutí se nám osvědčilo pro budoucí údržbu. Oddělí nám výsadbovou plochu, která je většinou zakůrovaná od travní plochy a kůra se nám následně nedostává na trávník. Pokud takovéto zaříznutí neprovedeme a kůru jen nasypeme do úrovně s trávníkem, kůra se nám následně hojmě dostává na trávník.

Ad 7) Položení mulčovacích a protiplevelných folií na Zahradě Brno

Dnes již na většině zahrad se používají mulčovací folie. Sice výsadba je do nich obtížnější. Ale zato nám Tyto folie alespoň v prních letech po výsadbě výrazně usnadní péči o zahradu.

mulčovací fólie

Typ mulčovací folie zvolíme dle charakteru výsadby a požadavků na údržbu. Někdy se mulčovací folie nevyplatí použít. Např pod velké keře, které budeme následně ošetřovat chemicky. Používáme speciální papírovou mulčoavací folii. Tato folie se cca po 2 letech rozpadne. Zajímavostí je, že se vozí z austrálie. Asi máme u nás málo papíru.

mulčovací fólie

  • Netkaná textile – měla by být UV stabilní. fotka
  • Geotextilie – nejméně 400gramovou. Hodí se nejlépe do svahů. Kde by se netkaná rostrhala. Pod mulčovací kůru hnědou či černou. Pod oblázky používáme bílou.

 

Ad 8) Vysázení kosterních rostlin na Zahradě Brno

Sázení kosterních rostlin
Je možné pořadí i vyměnit. Nejprve vysázet kosterní rostliny a následně položit mulčovací foliie.

mulčovací fólie

Sázení ostatních rostlin

sázení rostlin

Vysázíme trvalky, traviny, keře

Od9) Založení travních ploch na Zahradě Brno

Travní plochy zakládáme na řádně připravených plochách – viz příprava podloží a navezeným trávníkový substrátem o mocnosti min 15cm. Viz závoz ornicí. Zakládání provádíme buď výsevem nebo travními koberci.

Seté trávníky

Výhody – můžete přesně namíchat směs pro danou lokalitu a použití.

Nevýhody – není vždy jistý výsledek, delší čekání na vzrostlý trávník a hlavně funkčně použitélný. Dá se říct, že přijdete o půl sezony.

setý trávník

Travní koberce

Výhody – trávník máte hned. Sice by jste ho do prokořenění neměli zátěžově používat, ale např. na Slovensku, kde jsou ceny travních koberců nižší se kolem bazénů a v blízkosti domu kladou hlavně koběrce. Potlačíte plevele v půdě. Žádný prach v bazénů.

travní koberec

Nevýhody – cena, složitější příprava podloží. Nestačí koberec přivézt a rozmotat. Aby koberec dobře sloužil musíte velice pečlivě připravit podloží. Za 12 let naší praxe jsme vyskoušeli velké množství postupů.

travní koberec

V případě, že je v trávníku riziko výskytu krtka pokládáme králičí pletivo.

ochranné pletivo na krtka či králíka