Závlahy u rodinných domů

Závlahové systémy, závlahy Brno, Bratislava

Nabízíme vám kompletní návrh a realizaci zahradních zavlažovacích systémů. Vzhledem ke klimatickým podmínkám jižní Moravy a západního Slovenska nerealizujeme zahrady bez zajištění závlahového systému.

Reklamní foto závlahové systému firmy Toro, postřikovače 300, závlahy Brno

Obr. Reklamní foto firmy Toro, postřikovače 300

Závlahy trávníků – frekvence a množství vody

Při klíčení trávníku zaléváme častěji. Doporučuje zalévat, tak aby travní plocha zůstávala stále vlhká, ale nedošlo k přemokření. Nastavíme závlahu např. na 5x denně po 5 minutách.

Jak tráva vzchází závlahu ubíráme. Po prvním pokosu zaléváme nejčastěji 2x denně a to ráno a večer.

Když začne být trávník odolný a zlepší se jeho prokořenění dále ubereme frekvenci zalévání na jednou denně a přidáme čas závlahy.

Vzrostlý trávník zaléváme nejčastěji jednou za dva až tři dny s důkladným prolitím. Toto důkladné prolití nám zajístí, že se voda dostane do hloubky 10–15 cm a kořeny trav jsou nuceny k hlubokému prokořenění. Takovéto kořenění  zlepší kondici trávníku. Naopak každodenní zálivka napomáhá k mělkému kořenění a větší choulostivosti trávníku.

Trávník založený na jílu nebo v pískovém substrátu je třeba zalévat každý den.

Doporučené množství vody

Většina trávníků potřebuje během vegetační doby 500–900 mm srážek na m2. Písečné povrchy nebo velmi propustné potřebují či jižní svahy samozřejmě více.

Tomuto požadavku odpovídá týdenní závlahová dávka 25–40 litrů/m2. V regionu Jižní Moravy počítejte spíše s množstvím 40 litrů/m2. Jižní svahy potřebují i dvojnásobné množství.

Při frekvenci zalévání 3 x týdně (viz výše) potřebujeme jednorázové množství na jedno zalití cca 10–15 litrů/m2.

Pro zlepšení vsakovací schopnosti půdy volíme tzv. předstřik. To znamená půdu navlhčíme krátkým cyklem a následně dlouhým cyklem řádně zalejeme. Pokud tedy máme trávníkovou plochu 1000 m2 budeme potřebovat na jednu zálivku 1–1,5 m2 vody.

Závlahy výsadbových ploch – frekvence zalévání

Při položení kapkovací hadice s regulací tlaku a rozestupy kapačů 30–50 cm (vydatnost jednoho kapače bývá 2l/h). Nejčastěji zaléváme 2–3 x týdně po dobu 30 minut.

Postup při provádění závlahového systému

 1. Budeme potřebovat znát výměru a tvary ploch, které budete chtít zavlažovat. Nejlepším podkladem je projekt architekta. Pokud ho nemáte, plochy zaměříme.
 2. Dále budeme potřebovat znát zdroj závlahové vody – studna, retenční nádrž, vodoměrná šachta.
 3. Provedeme Vám kalkulaci ceny.
 4. Po odsouhlasení domluvíme termín realizace.

Kontaktovat nás můžete buď telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře na našich stránkách.

Samotný postup realizace

 1. Na malých zakázkách, kde není potřebný prováděcí projekt, provedeme schematický nákres do Vašich podkladů nebo do našich zaměřených.
  schéma závlahy
 2. Provedeme výkopy, obvykle malou rýhovačkou, (velkou používáme na velké zakázky) nepřístupná místa se dokopou ručně.
  výkop rýhovačkou
 3. Samotná montáž závlahového systému se začíná většinou páteřním rozvodem od zdroje vody. Na ten se připojí elektroventily a odběrná místa vody, která jsou stále pod tlakem.
  elekroventily rozvodů vody
 4. Dále se pokládá ostatní trubní vedení a vedení kabelů.
  ostatní trubní vedení a elektro rozvody
 5. Průběžné postřikovače napojujeme na trubní vedení pomocí navrtávacích pasů, koncové pomocí mechanických spojek. Provede se montáž ostřikovačů.
  průběžné a koncové postřikovače
 6. Pro spojení rozvodů vody s postřikovači používáme zásadně flexibilní hadici. Nikdy nespojujeme postřikovače napevno k hadici. Skoro vždy je nutno postřikovač  přemístit, ať již vodorovně nebo svisle.
  napojení postřikovače na flexibilní hadici
 7. Namontujeme řídící jednotku, čidlo vlhkosti a propojíme kabeláží. Řídící jednotku používáme převážně model TMC 212. Tento model sice není nejlevnější ani nejkrásnější, je však uživatelsky nejkomfortnější a je něj poskytována záruka 3 roky.
  řídící závlahová jednotka TMC 212
 8. Položíme kapkovací hadici do výsadeb.

 9. Zahrneme výkopy, vyměníme montážní krytky na vstřikovačích za trysky, na turbínových postřikovačích namontujeme správné trysky, seřídíme závlahu a vyzkoušíme.
  odzkoušení závlahového systému