Zdroj vody

Zdroj vody se v poslední době ukazuje jako klíčový pro správné fungování závlahového systému.

Charakteristika zdroje:

  • Vodovodní kohoutek na zdi
  • Vodoměrná šachta
  • Vrtaná studna
  • Kopaná studna
  • Dešťová retenční nádrž
  • Retenční nádrž se zdrojem vody z biologické čističky
  • Rybník, řeka, koupací jezírko

Vodovodní kohoutek na zdi – tento zdroj je nejméně šťastné řešení. Trubní vedení ke kohoutku je většinou vedeno přes celý dům (hlavně ve starší zástavbě) a má velké tlakové ztráty. Pro tyto zdroje se pak většinou používají speciální nízkoodběrové trysky. Jejich nevýhodou je vyšší cena a méně přesné možnosti nastavení.

 

Vodoměrná šachta – pokud je vodoměrná šachta přístupná do zahrady, jedná se z hlediska fungování závlahy ideální zdroj. Tlak bývá stálý a velký. Tlakovou regulací pojistíte jeho příležitostné přetlakování. Jediným problémem bývá tvrdá voda.

Většina rozvodů pitné vody je realizována v „poliši“, takže již není nutné řešit ani filtraci vody. Podružný vodoměr Vám zase umožní si z faktury za vodu odečíst stočné z vody odebrané do zahrady.

Vrtaná studna – nejčastěji se vzhledem k ceně bere voda přímo z vrtu. Čerpadlo je umístěno ve vrtu. Ochrana proti zadření při vyčerpání vrtu se provádí sondami.

Pro závlahu to není úplně nejlepší řešení. Nutná je kvalitní filtrace – ve vrtaných studních bývá velké procento písku či jemných jílových částic a ty způsobují zanášení závlahového systému. Proto se k vrtanou studni doporučuje doplnit retenční nádrží z které se následně voda bere do závlahového systému. Voda bývá také tvrdá.

Spojení vrtané studny s retenční nádrží se nám jeví jako dobrý zdroj vody. Velikost retenční nádrže volíme, tak aby pojmula zásobu vody minimálně na jeden den závlahy v parném létě. Zvážíme možnost řešení odstranění tvrdé vody.

vrtaná studna

Kopaná studna
Kvalitní kopané studny s dostatečnou zásobou vody se dají považovat také za ideální zdroj vody. Vodu můžeme používat v případě vložení filtru přímo.
Bohužel i v kopaných studních bývá voda tvrdá a často s příměsí železa.

Dešťová retenční nádrž
Využití dešťové vody jako zdroje závlahové vody je velmi lákavé. Získáváme měkou vodu vhodnou pro zalévání (většina studní a voda z vodovodu je v Brněnském regionu tvrdá, případně s příměsí železa).

Bohužel v době, kdy potřebujeme zalévat je i retenční nádrž prázdná. Proto se tyto nádrže doplňují o zdroj vody. A to buď vodovodní vodu nebo studnu. Obě varianty lze připojit tak, aby automaticky dopouštěli v době nedostatku vody. To znamená, že dopouštění se spustí, až když voda v retenční nádrži poklesne pod množství které stačí na jeden zalévací cyklus.

Důležité je také řešení filtrace. A to jak na vstupu do retenční nádrže, tak na výstupu. Dokud je střecha čistá, bývá čistá i retenční nádrž. Po nějakém čase se na střeše začne usazovat prach a ten je následně splaven do retenční nádrže. Kromě toho, že tato voda trochu zapáchá dochází i k zanášení závlahového systému.

Retenční nádrž se zdrojem vody z biologické čističky – s touto variantou jsme se několikrát také setkali. Většinou jde o zdroje vody u ekologicky myslících zákazníků nebo proto, že tento způsob mají nařízený od úřadů, protože získat povolení na provoz čističky je náročné.

Dojde k tomu, že lidé vlastnící čističku musejí vodu z čističky jímat do retenční nádrže a následně, pokud ji nepoužijí zpětně na vlastní zahradě.

Rybník, řeka, koupací jezírko
Hlavně posledně jmenovaný zdroj se jeví jako velice perspektivní, protože bazény začínají doplňovat nebo zcela nahrazovat koupací jezírka. Důležité je vyřešit náhlý úbytek vody při zpuštění zavlažování a její následné doplnění. V dostatečně velkých jezírkách však ani to není nepřekonatelným problémem.

Nedávno jsme zaznamenali kvalitativní rozdíl v trávníku po přepojení zdroje vody z vrtané studny na koupací jezírko.
Rybník a řeka nejsou příliš vhodné zdroje a spíše se od těchto zdrojů ustupuje.

jezírko

Související informace v článcích:

Čištění studní